pattern
pattern
Ivicom (Zagreb)

Ivicom (Zagreb)
Regionalni Final Four turnir·2023/24

FG
Average
FGA 74.0
FGM 26.0
Total
FGA 148
FGM 52
35.14%
2P
Average
2PTA 39.5
2PTM 18.0
Total
2PTA 79
2PTM 36
45.57%
3P
Average
3PTA 34.5
3PTM 8.0
Total
3PTA 69
3PTM 16
23.19%
FT
Average
FTA 6.5
FTM 3.0
Total
FTA 13
FTM 6
46.15%
REB O/D
Average
OREB 12.5
DREB 32.5
Total
OREB 25
DREB 65
45.0 90
AST
Average 15.0
Total 30
TO
Average 15.0
Total 30
STL
Average 8.5
Total 17
BLK
Average 1.0
Total 2
PFD
Average 14.0
Total 28
PTS
Average 63.0
Total 126